RSS

Category Archives: Uncategorized

แบบทดสอบวิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบฝึกหัดเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบฝึกหัด

 

 

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดตัวชี้วัด

 

TOONS510

 

จดหมายเหตุกรุงเสีย

 

ใครจะถูกไล่ออก

 

Thailand 4.0

 
รูปภาพ

ประกาศสอบแข่งขันความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา 2560