RSS

แบบทดสอบทวีปอเมริกาเหนือ

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบประเมินกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ ม.3 ห้องเรียนปกติ

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบประเมิน

 

แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

images (11)

 

แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81

 

แบบทดสอบทวีปอเมริกาใต้

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

images (16)